Wij delen het laatste nieuws met Stichting Vroeger en Nu.  klik hier

 


 

Deze website zal successievelijk worden opgenomen in de website www.vroeger-en-nu.nl

 

 


 

 

artikeltje Stichtse Courant 11 mei 2017 

 

 

 

Onthulling monument.

Maandag 19 oktober 2015 om 16.30 uur.

Onthulling monument ter nagedachtenis van de overledenen uit de huur en armengraven van de oude begraafplaats die in 1947 zijn geruimd en in een verzamelgraf in de nieuwe begraafplaats hun definitieve bestemming hebben gevonden. Dit monument kon tot stand komen door een schenking van de Insinger Stichting. Het zijn dan ook de heren de Beaufort en van Asch van Wijck die de onthulling handeling zullen verrichten. De onthulling vindt plaats op: Maandag 19 oktober om 16.30 uur. Oude Begraafplaats Traaij 104-106, Driebergen.

 


 

 
ALLERZIELEN
 
Op zondag 1 november 2015 van 15.00 – 17.30 uur
herdenkt het Centrum voor Funeraire Cultuur
de overledenen van de Oude Algemene Begraafplaats aan de
Traaij 106 te Driebergen.

Tegenwoordig geeft deze van oorsprong katholieke traditie gelegenheid
om de doden op hedendaagse wijze te herdenken.
Op de begraafplaats worden bij de grafmonumenten
portretfoto’s, graflichtjes en fakkels geplaatst.
Ook in het poortgebouw zijn de portretfoto’s te zien.
 
foto van 2014


Een mooie gelegenheid om dit
prachtige rustoord en cultuurhistorisch monument
een bezoek te brengen.


 

 

 
KUNST EN AMBACHT.
 
In het museum van Vroeger en Nu wordt een film getoond over oude ambachten.
Verder is er een expositie van oude werktuigen.
In het Centrum Funeraire Cultuur is er een expositie van kunstenaars die begraven zijn op de Oude Algemene Begraafplaats.
Dit alles is te bezichtigen t/m zaterdag 31 oktober 2015.
Openingstijden zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

 Toegang GRATIS


 

'HET LANGBROEKERGEBIED,

BEKEKEN DOOR DE OGEN (LENS) VAN EEN NATUURFOTOGRAAF.

 

Op donderdag 13 augustus 2015 organiseert de stichting weer een zomeravondlezing.

In onze achtertuin ligt het Langbroekergebied, ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn.  Een gebied met een rijke historie.  Dit coulissen landschap herbergt ook veel dieren en planten.  De fotograaf Erwin van Laar maakte een prachtige serie foto's waarbij de nadruk ligt op het sfeerlicht in de vroege morgen en de late avond.  

U krijgt ongetwijfeld een andere kijk op dit gebied.  De heer van Laar kan hier heel gedreven over vertellen. Na afloop kunt u genieten van een glaasje en hierover napraten.

Ook bij minder goed weer gaat deze lezing door, er staat een party-tent.

Aanvang 20.00 uur, Museum Vroeger en Nu, Traay 104-106 (tegenover Lidl)

Kosten Euro 5,-

 


SPECIALE RONDLEIDINGEN OP DE

OUDE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS DRIEBERGEN

Het Centrum voor Funeraire Cultuur organiseert speciale rondleidingen over de Oude Algemene Begraafplaats.

Deze rondleidingen krijgen door de ruim 130 portretfoto’s bij de grafmonumenten van de inwoners, die ieder hun eigen specifieke rol in de dorpse geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg in de 18e – 19e eeuw speelden, een speciaal karakter.

Ter herdenking van 70 jaar bevrijding voeren de rondleidingen ook langs de grafkelder van de met de Driebergse Johanna Adriana Appels getrouwde dominee en verzetsstrijder Bastiaan Jan Ader.

In het centrum is een mini-expositie ingericht over Bastiaan Jan Ader en de vijf verzetsstrijders, die aan het eind van WO-II in het Schupse bos bij Veenendaal ter vergelding van de mislukte aanslag op de Duitse Oberfeldwebel Alt, zijn gefusilleerd. Tevens zijn een aantal foto’s van begrafenissen in de bezettingstijd te zien en wordt aandacht geschonken aan de omgekomen en op het erehof van de nieuwe algemene begraafplaats begraven verzetsstrijders.

In het aangrenzende museum is een expositie, speciaal voor deze gelegenheid verlengd, met een unieke serie foto’s, een film over de bevrijding van Driebergen-Rijsenburg en een korte film over het wel en vooral wee van een Joodse familie waarvan leden in Driebergen-Rijsenburg woonden of ondergedoken waren, te zien.

Zaterdagmiddag 6 juni van 13.30 – 16.30 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie staat op de website www.begravenopdeheuvelrug.nl

Foto: maquette in de kerk van Nieuw-Beerta

met Bastiaan Jan Ader en Johanna Adriana Appels


 

Rondleiding Oude Begraafplaats, Traay 106 te Driebergen 

 

een filmpje gemaakt door Hans Nouwens.

 


Klussendag Centrum Funeraire Cultuur 10 juni 2015 

 

een filmpje gemaakt door Hans Nouwens.

 

 


Het graf van de familie Willink - een stukje historie

 

een filmpje gemaakt door Hans Nouwens.

 


 

 

 

 Ingezonden: 'Traaij-pandjes'

 27-12-2014 09:32

  VAN DE REDACTIE


 Als oud-bestuurslid en voorzitter van de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu gaat mij de huidige discussie over de toewijzing van de twee huisjes aan de Traaij 104 en 106 zeer aan het hart. Daarom wil ik graag een stukje geschiedenis schetsen van de ontwikkelingen van de laatste tien jaar.

 

 Al jaren werd binnen het bestuur het verlangen geuit over een plek waar wij permanent de geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg zouden kunnen presenteren.

 

 Een eerste kans kregen wij in 2004 toen 't Schilderhuis (museum voor Militaire Traditie) ons twee ruimten in hun museum aanbood waar wij, door middel van foto's, objecten en teksten, onderwerpen uit de geschiedenis van ons dorp konden tonen.

 

 Na anderhalf jaar 'inwoning' in 't Schilderhuis bleek dat het huisje aan de Traaij (104) als anti-kraakpand werd bewoond. Dat was voor ons een reden èn een kans om aan de gemeenteraad het verzoek te doen om het pandje aan Vroeger en Nu in bruikleen te geven. Dankzij hun bereidwillige medewerking konden wij het pand in 2007 betrekken.

 

  In eerste instantie was het de bedoeling om alleen tentoonstellingen te houden maar al spoedig klonk de wens van de vrijwilligers om de kamers in oude stijl in te richten. Dat resulteerde in vele giften en bruiklenen van de bewoners van ons dorp. Nu kunnen wij met behulp van oude meubels en objecten de bezoekers een feest van herkenning bieden en de jeugd uitleggen hoe het leven er uitzag zonder alles wat ons huidige leven zo comfortabel maakt. Ondanks de beperkte ruimte blijven we tentoonstellingen maken over de Driebergen-Rijsenburgse geschiedenis en tijdens de open Monumentendagen nemen we het thema daarvan over voor een aangepaste tentoonstelling.

 

 Al snel werden er lezingen op de zaterdagmiddag en zomeravonden georganiseerd in een tent in de tuin die goed bezocht werden.

 

 Inmiddels was er een werkgroep opgericht voor onderzoek naar de personen die zijn begraven op de Oude Algemene Begraafplaats, achter het poortgebouw gelegen. Al snel werd deze werkgroep uitgebreid met vrijwilligers die de begraafplaats gingen onderhouden. Daarbij bleek dat verschillende grafkelders in zeer slechte staat waren. En daaruit vloeide weer de wens voort om graven en grafkelders te gaan restaureren. Om de restauraties te kunnen bekostigen werd er tweemaal per jaar een rommelmarktgeorganiseerd om daarvoor geld te genereren. Er werd ook gespeurd naar nabestaanden die ook hun 'steentje' bijdroegen. Materialen moesten worden ingekocht maar het werk werd onder vakkundige begeleiding van beroepskrachten door kundige vrijwilligers gedaan. Zo werd in 2014 de gerestaureerde grafkelder van de familie Cordes weer in volle glorie hersteld. Sinds 2009 heeft deze werkgroep de beschikking over het huisje Traaij 106 waar het Centrum voor Funeraire Cultuur is gevestigd.

 

  In het museum van Vroeger en Nu en het Centrum voor Funeraire Cultuur zijn zo'n dertig vrijwilligers actief die allerhande werkzaamheden verrichten en activiteiten bedenken en uitvoeren. Enthousiaste rondleiders voeren de bezoekers over de begraafplaats en door het museum. De onderlinge band is sterk en men put veel plezier uit deze samenwerking.

 

 Een grote wens die al jaren speelt is het opknappen van de huisjes waarvan vooral de buitenkant groot onderhoud behoeft. Het lage bod van één euro is te verklaren uit het feit dat de stichting straks haar geld moet steken in het onderhoud. De stichting heeft aan de gemeente ook het voorstel gedaan om de panden in erfpacht of bruikleen te verkrijgen zodat de panden in handen van de gemeente blijven. Het voordeel van het handhaven van de bestaande situatie zou zijn dat de panden en de begraafplaats voor het publiek toegankelijk blijven.

 

 Het Centrum voor Funeraire Cultuur, de begraafplaats en het museum zijn elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis te bezoeken.

 

 Anna Folman

 


 

Open Monumentendag 2014

Wat een activiteit! Tenten, paaltjes, banken en tafels.
Om de opening en ontvangst van de Burgemeester mogelijk te maken.
Ook de kunstenaars waren drukdruk met inrichten.
Het Museum was al klaar met een mooie tentoonstelling over treinen.
En veel Driebergse souveniers waren te bewonderen in de vitrines.
Het is gelukt en iedereen geniet van de foto's bij de graven.
Dit wordt echt als een meerwaarde ervaren.

Heel veel mensen dit weekend wel 190 man/vrouw.
Er is veel gehoord, gedeeld en verbeeld.
Er komt nog een filmpje over in en rond het Seinhuisje bij Roel binnen.
Een mevrouw gaat op zoek naar foto's voor een familiegraf
Misschien komt ze op klussendag het graf ontmossen.....
En zo sluiten we een geslaagd weekend af.
En alles is weer opgeborgen in de schuren en de zolder.

 

aDSC_0001
aDSC_0010
aDSC_0013
aDSC_0018
aDSC_0024
aDSC_0025
aDSC_0026
aDSC_0027
aDSC_0028
aDSC_0031
aDSC_0036
aDSC_0043
aDSC_0045
aDSC_0048
aDSC_0050
aDSC_0056
aDSC_0057
aDSC_0068
aDSC_0076
aDSC_0082
bDSC_0001
bDSC_0010
bDSC_0022
bDSC_0027
bDSC_0030
bDSC_0033
bDSC_0035
bDSC_0038
bDSC_0045
01/29 
start stop bwd fwd

 

foto's Henk Pagnier

 

 maandagmiddag

20 januari 2014

 

Onthulling graf 'Cordes"

 

 

DSC_6716
DSC_6723
DSC_6782
DSC_6803
DSC_6822
DSC_6828
Onthulling1
Onthulling2
Onthulling3
1/9 
start stop bwd fwd
 

foto's Cees Keur