Image

Oude Algemene Begraafplaats Doorn

Geschreven door Geertje van Haarlem

De locatie van de begraafplaats in Doorn is in de loop van de jaren driemaal gewijzigd. Toen er niet meer mocht worden begraven in en rond de Maartenskerk (K.B. in 1828) werd gekozen voor een locatie aan de Kampweg. In 1870 was die te klein en werd een bosperceel van Douairière van Munster aangekocht langs de Amersfoortseweg. Ook deze begraafplaats werd tweemaal uitgebreid en uiteindelijk gesloten in 1951. Er vinden nog wel bijzettingen plaats van rechthebbenden . In 1951 werd de begraafplaats aan de Arnhemse Bovenweg in gebruik genomen.

De Oude Begraafplaats is toegankelijk via een halfronde laan met in het midden een fraai ijzeren hekwerk met een dubbele spijlendeur. Na het hek komt men op een plein met in het midden een toegangslaan van waaruit verschillende kronkelige paden zijn gesitueerd.

Er zijn weinig gegevens over wie verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp van 1873 evenals voor de uitbreidingen van 1890 en 1910. Een deel doet denken aan de Engelse landschapsstijl, maar de uitbreiding van 1910 heeft meer de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Er werd toen ook een rooms-katholiek deel aangewezen.

Binnen de rechthoekige vorm zijn verschillende stijlen te zien, wat heeft geresulteerd in een verstild stukje natuur waar paden met mos begroeid worden afgewisseld door grindpaden.

Bij de aanleg van de begraafplaats werd de bouw van een baar/lijkenhuisje, de opdracht van  de gemeenteraad, gegund aan meester-timmerman J. Koudijs. Het huisje is rechthoekig van vorm met een oppervlakte van 3 x 4 meter. Het is nu ingedeeld in twee ruimtes; waarschijnlijk was het ene deel bestemd als lijkenhuis en het andere deel als baarruimte.

Het huisje heeft een puntdak met boven de dubbele deur een spitsboogvormig reliëf met daarin een doodshoofd met gekruiste beenderen. De uitvoering van het huisje wijkt af van de oorspronkelijke tekening die in 1873 werd gemaakt. Het is niet duidelijk waarom van de tekening werd afgeweken.

De eerste graven waren heel gevarieerd van vorm en liggen dicht naast elkaar. Later werd de begraafplaats ingedeeld in klassen. Omdat het register niet goed is bijgehouden is het niet altijd mogelijk alle graven terug te vinden. Ook moet er een verzamelgraf zijn van de restanten van de Kampweg. Deze restanten liggen waarschijnlijk aan de rechterkant tegen de weg aan; een gedenkteken ervan is echter nooit gevonden.

Aan het eerste pad rechts ligt de grafkelder van de fam. Van Loon, een adellijke familie, bewoners van het huis ‘Hydepark’, dat zij lieten bouwen en dat bekend stond om zijn zeer moderne voorzieningen.

Meer naar achter, vlak bij het baarhuis, ligt op een hoek het graf van Lou Bandy, bekend cabaretier uit de zestiger jaren. Buiten deze bekende namen zullen veel Doornaars de namen herkennen van geslachten die nog steeds in Doorn wonen.

Het onderhoud van de begraafplaats wordt gedaan door een groep vrijwilligers die contact houdt met de gemeente over de staat van het groen.

Openingstijden: van zonsopgang tot zonsondergang.

Adres: Amersfoortseweg

Bronnen:

  • Vendrik, L., Een cultuurhistorische inventarisatie van de begraafplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Rapport van een stagiaire in opdracht van de gemeente, geen officieel gemeentestuk. Juli 2011


Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

Voor de nieuwe begraafplaats werd in 1952 een prijsvraag uitgeschreven, door de Gemeente Doorn, die gewonnen werd door landschapsarchitect W.C.J. de Boer. Het terrein is 6 hectaren groot, ligt midden in een bosgebied en werd in 1958 in gebruik genomen.

In die tijd wilde men de nadruk leggen op de gelijkheid van een ieder en daarom waren de voorschriften voor de grafstenen erg strikt. Dezelfde maat steen: liggend of staand en gemaakt van witte zandsteen. Alles is strak geordend: verharde  paden leiden naar vierkante  grasvelden waar de stenen zijn geplaatst. Het is niet toegestaan om planten of struiken neer te zetten, wel mogen losse bloemstukken.


Image

In 2006 is het hek opgeknapt en de aula vernieuwd. Men betreedt de begraafplaats over een asfaltlaan die leidt naar de nieuwe aula. De aula werd ontworpen door Ing. Rob Matser uit Zoetermeer en gebouwd door de firma Boswijk te Doorn.

Tegelijk werd een gedeelte rechts achter ingericht voor bosgraven. Dit gedeelte werd ontworpen door landschapsbureau Mien Ruijs en uitgevoerd door de Groep van de Haar uit Wekerom. Hier is men niet gebonden aan regels voor grafmonumenten.

Achter de aula is een strooiveld met aansluitend een muur voor gedachtenisplaatjes.

Aan de linkerzijde van de begraafplaats zijn urnenmuren  geplaatst langs een laan die doorkijk geeft naar de bossen op de Maarnse berg. Tussen de muren bevinden zich urnengraven.

Door de verharde  of geasfalteerde paden is de begraafplaats overal toegankelijk en vriende-lijk voor rolstoelgebruikers.

 

Bronnen: Brochure Funeraire cultuur (Utrechte Heuvelrug)  Schrijvers Edwin Maes en Wim Meulenkamp, en Arjan van Wijngaarden van de Gemeente Utrechse Heuvelrug.

Openingstijden: van zonsopgang tot zonsondergang.

Adres: Oude Arnhemse Bovenweg 1


 

 


Image ...