Vanaf eind 2008 heeft de Werkgroep “Oude Algemene Begraafplaats” in het voormalige baar- en woonhuis in het poortgebouw van de begraafplaats aan de Traaij 106 met behulp van vele vrijwilligers het kleinschalige Centrum voor Funeraire Cultuur ingericht.

Doel van dit kleinschalige centrum is het geven van voorlichting over de funeraire cultuur van de Utrechtse Heuvelrug en het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van de Oude Algemene Begraafplaats en zijn begravenen, aan een breder publiek.

In de andere ruimte zal door middel van wisselexposities brede informatie over de Oude Algemene Begraafplaats worden getoond. Ook vindt u daar het register van alle begravenen, van de geruimde armen- en huurgraven, een plattegrond van de begraafplaats, uitgevoerde inventarisaties van de grafmonumenten en een groeiend aantal levensbeschrijvingen van de begravenen.

Tevens is er documentatie aanwezig en geven vrijwilligers uitleg in het Centrum en rondleidingen op de begraafplaats. In de zomer worden avondlezingen georganiseerd.

                     1                2