Oude Algemene begraafplaats aan de Traaij 106

2

 

Aan de Traaij, nu te midden van de bebouwing, ligt de Oude Algemene Begraafplaats. Voor velen een onbekende plek, voor anderen een geliefd oord vanwege de onverwacht stille schoonheid van dit gebied.

Tot 1859 werd er nog op de begraafplaats bij de Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat begraven. Toen bleek echter de capaciteit volledig benut en moest er worden omgezien naar een andere plek voor de begraafplaats.

De gemeente kocht in 1860 voor f 450,21 een stuk grond aan van de dames Van der Muelen, die op Dennenburg woonden, voor de aanleg van een algemene burgerlijke begraafplaats. Dit stuk grond lag toen nog ruim buiten de bebouwde kom want de huidige Dr. Hermansstraat vormde destijds de bovengrens van de bebouwing.

Reeds in 1860 werd de begraafplaats in gebruik genomen.

De aanleg was in formele trant met rechte paden en een middenas. In 1861 werden aan de kant van de Traaij twee identieke huisjes gebouwd, aan weerszijden van de middenas van de begraafplaats. Het rechterhuisje diende als woning van de doodgraver en links stond het baarhuisje.

In 1900 werd de begraafplaats naar de rechterkant uitgebreid. Voor het ontwerp van dit terrein werd tuinarchitect Copijn uit Groenekan aangetrokken. Dit resulteerde in de aanleg van concentrische cirkels. Hieronder een schematische plattegrond waarop aan de linkerkant het oude gedeelte in formele trant en aan de rechterkant de concentrische cirkels van de uitbreiding.

 

In dezelfde tijd werden de twee gebouwtjes onder één kap gebracht en ontstond een soort poortgebouw. Het afsluitende hek werd gedecoreerd met symbolen die betrekking hebben op de dood.

Zo is er een:

              - gevleugelde zandloper met dezelfde vleugels (de tijd vliegt),
              - een Ouroboros, de slang die zichzelf in de staart bijt (de eeuwigheid) en
              - twee gekruiste zeisen (de attributen van Magere Hein).
              - Toortsen

3

Aan weerszijden van de poort bevinden zich aan de gebouwtjes pilasters met op de hardstenen kapitelen onderstaande tekst:

Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven

De begraafplaats werd in 1970 gesloten.

Op de Oude Algemene Begraafplaats zijn vele bekende inwoners van Driebergen-Rijsenburg ter ruste gelegd. We vinden er onder meer de familiegraven van de burgemeesters Van Wassenaer en Cordes, van de familie Geertsema waar de bekende VVD-politicus W.J. (Molly) Geertsema uit voortkwam.

Ook zijn er graven van de landelijk bekende Johannes de Heer, evangelist en samensteller van de bekende gezangenbundel, van de befaamde ‘oefenaar’ Wulfert Floor en de voor Driebergen-Rijsenburg onvergetelijke mejuffrouw Coolsma die haar naam aan het gelijknamige onderwijsinstituut gaf.

Vanaf eind 2008 heeft de Werkgroep “Oude Algemene Begraafplaats” in het voormalige baar- en woonhuis aan de Traaij 106, naast het Cultuur Historisch Centrum van Vroeger en Nu, het kleinschalige Centrum Funeraire Cultuur ingericht.

De begraafplaats is dagelijks toegankelijk voor publiek van zonsopgang tot zonsondergang

Iedere zaterdagmiddag verzorgen gildeleden tussen 13.30 en 16.30 uur rondleidingen over de Oude Algemene begraafplaats. Tevens geven zij uitleg in het Centrum voor Funeraire Cultuur en kunnen u helpen met het opzoeken van informatie over de begravenen.

Begraafplaats en centrum Funeraire Cultuur,

Traaij 106 , 3971 GS Driebergen