Vrijwilligers en Onderhoud op de Oude Algemene Begraafplaats

Elk jaar weer doet een grote groep vrijwilligers aan onderhoud op de begraafplaats (zie 'Agenda').

Zoals gebruikelijk wordt onder begeleiding van Rene Waanders opschot van de kastanjebomen verwijderd, struiken en coniferen gesnoeid en klimop geknipt of verwijderd.

Om te voorkomen dat mensen tijdens de rondleidingen buiten de paden gaan en ongewild over de grafmonumenten lopen werd de padenstructuur op sommige plaatsen geaccentueerd.

Oudere graftekens krijgen vaak te maken met het instorten van de grafkist, waardoor zich grond verplaatst naar de ruimte die door de kist werd ingenomen. Vooral hardstenen graftekens die steek hebben, kunnen dan breken. Steek in steen ontstaat waarschijnlijk door drukontlading, omdat de steen eeuwenlang in de aarde opgesloten is geweest. Op de oude begraafplaats zijn ook zerken met deze aantasting te vinden. Hierdoor ontstaat een verwaarloosde indruk. Het proces in deze zerken heeft al zo veel schade toegebracht dat reparatie (voor ons) onmogelijk is. Gekozen is voor het opbrengen van extra aarde onder de gebroken stukken steen. Vervolgens worden de stukken zerk teruggelegd op de vlakke ondergrond.
Zie hieronder het resultaat van grafmonument D20

1    2


Natuurlijke verwering van graftekens is niet te voorkomen maar wel te vertragen.

De afwatering van het betonnen grafmonument D368 functioneerde niet waardoor grote kans op vorstschade bestond. Na het schoonmaken van de betonnen bak werd de waterafvoer zichtbaar en doorgeprikt. Vervolgens werd het grind van grond ontdaan en samen met het ovale zerkje (klein kindje van 7 mnd.) weer teruggelegd.

3   4   5

 

Voor de uitvoering van afwijkende werkzaamheden hebben kleine groepjes in de loop van het jaar extra werk verzet, zoals het zwarten van letters op grafmonumenten en reparatie van grafhekjes.

11   12

Het liggend grafteken op roef van de familie Leinweber wordt omgeven door een bijzonder hekwerk dat is samengesteld uit ijzeren buis die is gevat in aluminium rozetten en wordt ingesloten tussen hardstenen paaltjes. Dit hekwerk verkeerde in vervallen staat. Voor zover mogelijk is alles weer hersteld. Ondanks dat een aantal rozetten en stukken buis ontbreken zijn we heel tevreden over het resultaat.

 

8   9   10

Het voortuintje en de dakgoten van het poortgebouw werden schoongemaakt, de achterdeur gerepareerd en geschilderd. Klaar voor de winter!

Beide vrijwilligersdagen werden gekenmerkt door een gezellige sfeer, hard werken, mooi weer, een goede catering en afgesloten met een lekker drankje.

13  14  15