Het Funerair Centrum BEGRAVEN OP DE HEUVELRUG is een onderdeel van Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu te Driebergen.

Voor een uitgebreide beschrijving van het werkgebied kunt u het beste even klikken op Vroeger en Nu. Daar staat een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de gehele organisatie.    Hieronder treft u een kort overzicht aan, met name gericht op het Centrum Funeraire Cultuur.


 

 

 


Een enthousiaste groep vrijwilligers verricht sinds 2007 (achterstallig) onderhoud aan de begraafplaats en grafmonumenten.

Vanaf eind 2007 heeft de Werkgroep “Oude Algemene Begraafplaats” in het voormalige baar- en woonhuis bij de begraafplaats aan de Traaij 106, naast het Centrum voor Cultureel Erfgoed van Vroeger en Nu, het kleinschalige Centrum voor Funeraire Cultuur ingericht.

Hier wordt, naast brede informatie over de Oude Algemene Begraafplaats en zijn begravenen, met name de soms eigenzinnige en bijzondere grafcultuur op de Utrechtse Heuvelrug belicht. Tevens is documentatie aanwezig en geven vrijwilligers uitleg in het Centrum en rondleidingen op de begraafplaats. Ook worden zomeravondlezingen georganiseerd.

De Werkgroep “Oude Algemene Begraafplaats” zorgt, onder auspiciën van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu, voor het uitdragen en behoud van de cultuurhistorische waarde van dit verscholen monument. Ook probeert zij dit rustoord meer bekendheid bij de inwoners van Driebergen-Rijsenburg en andere geїnteresseerden te geven.