Werkgroep Oude Algemene Begraafplaats:

In het voorjaar van 1993 heeft, op initiatief van de vereniging De Terebinth, een werkgroep van Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu (bestaande uit G. Marlet sr. D.L. Steenwijk, R. Roks, W. Renkema en O. Scharringhausen) een begin gemaakt met de inventarisatie van de in (cultuur)historisch opzicht waardevolle grafmonumenten op de OAB en de R.K. begraafplaats in Rijsenburg. Hiervan is het rapport “Inventarisatie Grafmonumenten” samengesteld.

 

Sinds 2005 wordt dit werk, op initiatief van Wim Kosterman, voortgezet door een nieuwe groep onderzoekers. Deze Werkgroep “Oude Algemene Begraafplaats”, onder auspiciën van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu, stelt zich het uitdragen en behoud van de cultuurhistorische waarde van de Oude Algemene Begraafplaats tot doel en probeert tevens dit groene rustoord meer bekendheid bij de inwoners van Driebergen-Rijsenburg en andere geїnteresseerden te geven.

 

Doelstellingen:

Instandhouding van de Oude Algemene Begraafplaats door het verkrijgen van de status van gemeentelijk monument. Door deze status zal de instandhouding van de begraafplaats gewaarborgd worden. Inmiddels hebben zowel de begraafplaats als het poortgebouw deze status verkregen.

Het uitvoeren van onderhoud aan de begraafplaats en grafmonumenten. Sinds 2007 voert een enthousiaste groep vrijwilligers (achterstallig) onderhoud uit en restaureert in beperkte mate de grafmonumenten. Voorwaarde is wel dat de begraafplaats zijn oude en groene uitstraling behoudt.

Het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van de Oude Algemene Begraafplaats en zijn begravenen. Door het inrichten van het kleinschalige Centrum voor Funeraire Cultuur in het poortgebouw kan informatie worden verstrekt aan een breder publiek. In de kleine expositieruimte is een register van begravenen en geruimde graven in te zien en kunnen bezoekers meer aan de weet komen over het leven van een aantal begravenen.

Tevens wordt voorlichting gegeven over de soms eigenzinnige en bijzondere grafcultuur op de Utrechtse Heuvelrug en informatie verstrekt over de (vaak ook particuliere) begraafplaatsen in de dorpen van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.